Mogiły

KOSTECKA
ROZALIA
1810
23.02.1880
#21 Żytomierz
Kostecka z Przesmyckich Rozalia
Костецка з Пшесмицкіх Костецька Пшесмицька Пржесмицька Розалія Розалия

Tu spoczywają zwłoki S. P.
ROZALII z PRZESMYCKICH
Żyła lat 70
Umarła d: 23 Lutego 1880 r.

ANTONINY z PRZESMYCKICH
JAROSZYŃSKIEJ
Żyła lat 82
Umarła d. 21 Czerwca 1880 r.
Westchnijcie za niemi do Boga!