Mogiły

BYDŁOWSKA
EWA
01.12.1875
28.11.1888
#21 Żytomierz
Bydłowska Ewa
Бидловска Бидловська Быдловская Ева Єва
S. P.
Bolesław
BYDŁOWSKI
ur. 16 Lipca 1862 r.
zm. 14 Lutego 1883 r.

EWA BYDŁOWSKA
ur. 1 grudnia 1875 r.
zm. 28 listopada 1888 r.

"Spodobały się Bogu dusze ich, dlatego
pokwapił się wywieść je z pośród
[...]ości"