Mogiły

KUČERA
FRANTIŠEK
02.03.1858
14.02.1917
#21 Żytomierz
Kučera František
Кучера Франтішек Франциск

Zde odpočiva
v Pánu zesnulý
náš milovaný otec
 FRANTIŠEK
 KUČERA
roz. 2 Břězna 1858 r.
zem. 14 Ůnora 1917 r.

Zde odpočiva
BOHUMILA
KUČEROVA
roz. 25 srpna 1891 r.
zem. 8 května 1917 r.
SLADCE DŘÍMEJ SPA-
NEK VĚČNÝ BOHEM U[...]
ČENI TO OSUD TVUJ,
MY TRUCHLÍME TOBOU
OPUŠTĚNI
[...]
[...]