Mogiły

KURJATA
ANIELA
1864
24.11.1919
#21 Żytomierz
Kurjata Aniela
Кур‘ята Курята Анєля Анеля

D. O. M.
S. P.
TU SPOCZYWA
DROGA ZONA
ANIELA KURJATA
ŻYŁA LAT 55.
UM. 24 LISTOPADA
1919 R.
WIECZNY ODPO-
CZYNEK RACZ
JEJ DAĆ PANIE!