Mogiły

Mogiła Nr 19
#21 Żytomierz
REQUIESCANT
IN
PACE