Mogiły

MIEŃSKA
EMILIA
1857
17.01.1884
#21 Żytomierz
Mieńska Emilija
М‘єньска М‘єнська Мєнська Менская Емілія Эмилия
Izabella
z Mieńskich
ŻURAKOWSKA
żyła lat 39
zmarła 15 sierpni
1878 r.

EMILIJA
MIEŃSKA
żyła lat 27
zmarła d. 17 stycz.
1884 r.

proszą
o westchnienie do Boga