Mogiły

FORSTER
EWELINA
18.12.1843
26.02.1876
#21 Żytomierz
Forster z Zeydlerów Ewelina
Форстер з Зайдлєрув Зайдлер Зейдлер Евеліна Эвелина
EWELINA
z
ZEYDLERÓW
FORSTER
URODZONA DNIA 18 GRUDNIA
1843
ZMARŁA DNIA 26 LUTEGO
1876.