Mogiły

BIETKOWSKI
WINCENTY
1832
12.06.1912
#22 Latyczów
Bietkowski Wincenty
Бєтковскі Бетковський Вінценти Вінцентій Бетковский Винцентий Викентий

Ś. P.
Wincenty
BIETKOWSKI
ŻYŁ Lat 80. U. [...]
CZERWCA 1912
WIECZNY POKÓJ
TWEJ DUSZY
Pomnik nagrobkowy został przeniesiony na dziedziniec kościelny.