Mogiły

DYAKOWSKA
ANIELA
1814
07.04.1881
#22 Latyczów
Dyakowska z Jakubowskich Aniela
Диаковска з Якубовскіх Д‘яковська Якубовська Дьяковская Якубовская Анєля Анеля
Ś. P.
ANIELA
z JAKUBOWSKICH
DYAKOWSKA
ŻYŁA LAT 67
UM. 7 KWIE. 1881 r.
UKOCHANEJ MATCE CÓRKA

Pomnik nagrobkowy został przeniesiony na dziedziniec kościelny.