Mogiły

IZDEBSKI
JÓZEF
1850
1910
#22 Latyczów
Izdepski Józef
Izdebski Іздебскі Іздепскі Іздебський Издебский Юзеф Йосип Иосиф
JÓZEF
IZDEP-
SKI
Ż. 60 L.
[...]
1910 R.
Pomnik nagrobkowy został przeniesiony na dziedziniec kościelny.