Mogiły

CHOLEWIŃSKA
KORNELIA
1799
15.01.1864
#22 Latyczów
Cholewińska Kornelia
 Холєвіньска Холевінська Холевинская Корнелія Корнелия
tu spoczy
waią zwłoki sp.
kornelii chole
winski[e]y która
przeżyłszy lat
64
przeniosła
się do wiecz-
ności dnia 15
stycznia 1864
roku prosi o p[o]z
drowienie Anielsk[ie]