Mogiły

GRUDZICKI
ANTONI
1834
01.05.1885
#3 Brahiłów
ANTONI GRUDZICKI
АНТОН АНТОНІЙ ГРУДЗИЦЬКИЙ
ANTONI GRUDZICKI DOKTOR MEDYCZNY ŻYŁ LAT 51 1.5.1885 WIECZNY ODPOCZYNEK RACZ MU DAĆ PANIE