Mogiły

LIGOCKA
MARIA
1876
16.05.1894
#22 Latyczów
Ligocka Maryla
Ліґоцка Лігоцька Лігоцкая Мариля Марія Мария
Ś.P.
Maryla Ligocka
żyła lat 18 † 16/V 1894 r.
Wieczny pokój Twej Duszy
Droga Dziecino!