Mogiły

DOBRZAŃSKA
ROZYNA
1854
13.12.1875
#22 Latyczów
Dobrzańska Rozyna
Добжаньска Добжаньська Добрянська Добжанская Добрянская Розина
D. O. M.
Matki i Córki
Kamilli i Ro
zyny
DOBRZAŃSKICH
umarli 5 i 13
grudnia 1875
żyli lat 46 i 21.