Mogiły

ARGIROWA
ELEONORA
#22 Latyczów
Argirow z Poznańskich Eleonora
Аргіров Аргірова Аргирова з Познаньскіх Познанська Познанская Елєонора Елеонора Элеонора
Tu spoczywają
Zwłoki s.p.
Eleonory z Poznańskich
ARGIROW
żyła lat [...]