Mogiły

MALICKI
WŁADYSŁAW
1875
01.07.1878
#22 Latyczów
Malicki Władzio
Маліцкі Владжьо Маліцький Малицький Малицкий Владик Владислав
Władzio
Malicki
żył lat 3 umarł dnia 1
Lipca 1878 roku