Mogiły

MARCOŃ
EWELINA
1879
19.11.1958
#23 Chmielnicki
Marcoń z Winogrodskich Ewelina
Марцонь з Віногродскіх Виногродська Виногродская Евеліна Эвелина
S. † P.
EWELINA
z WINOGRODSKICH
MARCOŃ
ŻYŁA LAT 79
umarła 19 Listopada 1958 r.
POKÓJ JEJ DUSZY!