Mogiły

DUMAŃSKI
BŁAŻEJ
#23 Chmielnicki
Dumański Błażej
Ś. † P.
Błażej
DUMAŃSKI
żył lat 25