Mogiły

KOWALSKA
DOMICELA
1882
1959
#23 Chmielnicki
Kowalska Domicelja Tomasza
Ковальска Доміцел‘я Томаша Ковальська Ковальская Доміцелія Томашівна Хомівна Домицелия Фомична
Ś. † P.
KOWALSKA
DOMICELJA
TOMASZA
1882 r. - 1959 r.
PROSI O POZDROWIENIE
ANIELSKIEM.