Mogiły

BUKOWIŃSKA
JADWIGA
06.04.1885
17.09.1919
#23 Chmielnicki
Bukowińska z hr. Scipio del Campo Jadiwga
Буковіньска з Сціпіо дель Кампо Буковинська Буковинская Сципио дель Кампо Ядвіґа Ядвіга Ядвига
Ś. † P.
Z. HR. SCIPIO. DEL
CAMPO. JADWIGA
BUKOWIŃSKA
Ż. 34 L. zm. 17 wr.
1919 R. wieczny. od.
racz jej
dać Panie