Mogiły

MARYSZEWA
MARIA
1918
1949
#23 Chmielnicki
Maryszewa z Deiasińskich Maria
Маришева з Деяшіньскіх Деясінська Деясинская Марія Мария
S. † P.
MARIA
Z DEIASIŃSKICH
MARYSZEWA
ur. 1918 - um. 1949 r.
jej dzie Wałenty
Czesław Liudmiła
Ten pomnik kochanej
Córce od Matki