Mogiły

MARYSZEW
CZESŁAW
#23 Chmielnicki
Maryszew Czesław
Маришев Чеслав
S. † P.
MARIA
Z DEIASIŃSKICH
MARYSZEWA
ur. 1918 - um. 1949 r.
jej dzie Wałenty
Czesław Liudmiła
Ten pomnik kochanej
Córce od Matki