Mogiły

MARYSZEWA
LUDMIŁA
#23 Chmielnicki
Maryszewa Liudmiła
Маришева Людміла Людмила
S. † P.
MARIA
Z DEIASIŃSKICH
MARYSZEWA
ur. 1918 - um. 1949 r.
jej dzie Wałenty
Czesław Liudmiła
Ten pomnik kochanej
Córce od Matki