Mogiły

CZARNIECKI
ADOLF
1912
24.10.1947
#23 Chmielnicki
Czarniecki Adolf
Чарнєцкі Чарнецький Чарнецкий Адольф
S. † P.

CZARNIECKI
Adolf
żył 39 lat umarł 24
października 1947 r.
Karolina żyła 76 lat
umarła 14 czerwca 1949 r.
Proszą o Anioł Pański