Mogiły

CZARNIECKA
KAROLINA
1873
14.06.1949
#23 Chmielnicki
Czarniecka Karolina
Чарнєцка Чарнецька Чарнецкая Кароліна Каролина
S. † P.

CZARNIECKI
Adolf
żył 39 lat umarł 24
października 1947 r.
Karolina żyła 76 lat
umarła 14 czerwca 1949 r.
Proszą o Anioł Pański