Mogiły

HUBICKI
MIKOŁAJ
1887
03.12.1943
#23 Chmielnicki
Hubicki Mikołaj
Хубіцкі Губіцький Губицкий Міколай Миколай Николай
Ś. † P.
Pamięć o Was
BĘDZIE ŻYĆ W NASZYCH SERCACH
Mikołaj Hubicki
ŻYŁ LAT 56

Anna Hubicka
ŻYŁA LAT 48
um. 3go grudnia 1943 r.
od ukochanych dzieci

Ignacy Demecki
Narodził się - 1924 r.
Umarł 21 X 1952 r.
Synu, ty byłeś moją radością, nadzieją
wypadkowa śmierć - zabrała ją.