Mogiły

DEMECKI
IGNACY
1924
21.09.1952
#23 Chmielnicki
Demecki Ignacy
Демецкі Демецький Демецкий Іґнаци Ігнатій Гнат Игнатий
Ś. † P.
Pamięć o Was
BĘDZIE ŻYĆ W NASZYCH SERCACH
Mikołaj Hubicki
ŻYŁ LAT 56

Anna Hubicka
ŻYŁA LAT 48
um. 3go grudnia 1943 r.
od ukochanych dzieci

Ignacy Demecki
Narodził się - 1924 r.
Umarł 21 X 1952 r.
Synu, ty byłeś moją radością, nadzieją
wypadkowa śmierć - zabrała ją.