Mogiły

JANKIEWICZ
MICHAŁ
1807
29.06.1881
#23 Chmielnicki
Jankiewicz Michał
Янкєвіч Янкевич Міхал Михайло Михаил
Tu spoczywa
ją zwłoki S.P.
Michała
Jankiewicza
Który przeżył
lat 74 um. 29go
Czerwca
 1881 r.