Mogiły

IWASZKIEWICZ
TEOFILA
1836
15.03.1911
#24 Nowa Uszyca
Iwaszkiewicza z Chomickich Teofila
Івашкєвічова з Хоміцкіх Івашкевич Хоміцька Ивашкевич Хомицкая Теофіля Феофила
D. O. M.

S. † P.

TEOFILA z CHOMICKICH
IWASZKIEWICZOWA

† 15 marca 1911 roku
ŻYŁA LAT 75.