Mogiły

GREYC
AGNIESZKA
1782
02.03.1867
#24 Nowa Uszyca
Greyc z Rubaszewskich Agnieszka
Ґрейц з Рубашевскіх Грейц Рубашевська Рубашевская Аґнєшка Агнеса Агнесса
Tu leżą zwłoki
S.P.
Agnieszki z Ru
baszewskich
GREYC
Przeżywszy lat 85
Przyniosła się do
wieczności 2 Marca
1867 R.