Mogiły

AHANOWICZ
JOANNA
1808
16.03.1867
#24 Nowa Uszyca
Ahanowicz z Greyców Joanna
Ахановіч з Ґрейцув Аханович Грейц Йоанна Жанна
Tu lezy Joanna
z Greycow
AHANOWICZ
Przezywszy lat
59
Przyniosła się do
wiecznosci 16 Mar
ca 1867 R.

Boże miey litość
nad Duszą moią
natchniy Przychod
niow o ubłaganie
Miłosierdzia tweg

Przywionzany
Brat te Pamiątkę
poswieca 23 Maia
1867 R.