Mogiły

MALCZEWSKI
JAN
1909
1940
#24 Nowa Uszyca
Malczewski Jan
Мальчевскі Мальчевський Мальчевский Ян Іван Иван
DĄB PAMIĘCI
Posadzony dla uhonorowania
kapitana
JANA MALCZEWSKIEGO
Syna Apolinarego, urodzonego w 1909 roku, w Nowej Uszycy
zamordowanego w Katyniu w 1940 roku

Program "Katyń" ocalić od zapomnienia
004511/003320/WP/2015