Mogiły

KUDREWICZ
F.
18.05.1832
08.12.1910
#24 Nowa Uszyca
Kudrewicz F.
Кудревіч Ф. Кудревич
S. † P.

F. KUDREWICZ
URODZIŁ SIĘ W 1832 r. 18/V
ZM. W 1910 r. 8/XII