Mogiły

C[...]LACKI
JAN
1820
07.09.1867
#24 Nowa Uszyca
C[...]lacki Jan
Ц[...]ляцкі Ц[...]ляцький Ц[...]ляцкий Ян Іван Иван
Tu leżą zwłoki SP
Jana
C[...]lackiego
Żył 47 lat
Umarł 7 Września
1867 r.


Wieczny odpoczynek
racz mu dać Panie

[...] Żona [...]
[...]