Mogiły

PARCZEWSKI
FRANCISZEK
1823
1894
#25 Felsztyn
Parczewski Franciszek
Парчевскі Парчевський Парчевский Франчішек Францішек Франциск
TU SPOCZYWAJĄ
ZWŁOKI Franciszka
PARCZEWSKIEGO
ŻYŁ LAT 71 UMA-
rł 1894 roku
Prosi o westch-
nienie do Boga