Mogiły

KULESZYNA
MARTYNA
1845
27.02.1911
#27 Czarny Ostrów
Kuleszyna z Korzonów Martyna
Кулєшина з Корзонув Мартина Кулешина Корзон Мартина
Kto w krzyż wierzy
Tego Krzyż nie zdradzi
S. P. Martyna
z Korzonów
KULESZYNA
ur. d. 27 Lutego 1911 r.
przezywszy lat 66.
O Boże miłosierdzia
zmiłuj nad duszą Martyny