Mogiły

MAKOWSKI
STANISŁAW
1787
06.02.1842
#27 Czarny Ostrów
Makowski Stanisław
Маковскі Маковський Маковский Станіслав Станислав
Tu spoczywią zwło
ki s. p. J: W: Pre-
zesa Sądów Głów:
Stanisława Makowskliego
któren Żył  lat. 55.
 Umarł d: 6 Lu[tego]
Roku 1842.
i Syna iego Leo
polda któren
przeżyłszy Lat
25. skończył
Życie d: 6. Wrze
śnia 1841. roku
Proszą prze-
chodnia o Pozdro
wienie Anielskie