Mogiły

DOWHALSKA
EMILIJA
1875
1900
#3 Brahiłów
EMILIJA DOWHALSKA
EMILIA ЕМІЛІЯ ДОВГАЛЬСЬКА
S. P. EMILIJA DOWHALSKA zyla lat 25 1900 Boże zmiłuj sie nad duszą jej