Mogiły

KRĘTOWSKA
DOMICELA
1827
04.01.1869
#27 Czarny Ostrów
Krentowska z Malinowskich Domicela
Крентовска з Маліновскіх Крентовська Маліновська Малиновська Крентовская Малиновская Доміцеля Домицелия
[...]
S.P. Domicela z
Malinowskich
Krentowska żyła
lat 42. um. 4 Stycz.
1869. Boże zmiłuj
się.