Mogiły

BOMK
STANISŁAW WOJCIECHOW
18.05.1926
#3 Brahiłów
STANISŁAW WOJCHIECHOW BOMK
СТАНІСЛАВ ВОЙЦЕХІВ БОМК STANISŁAW WOJCIECHOW BOMK
S. P. STANISŁAW WOJCHIECHOW BOMK. ZMARŁ 18 MAJA 1926 r. NA .... ŻYCIA