Mogiły

JELEC
LUDWIK
19.10.1860
#27 Czarny Ostrów
Jelec Ludwik
Єлєц Єлець Елец Людвік Людовик 
D. O. M.
Ludwik Jelec
umarł 19 Pa
zdziernika 1860 r.
przeżyłszy lat 61.

Walerija Jelec
umarła 4 Grud
nia. 1859 r. przeżyłszy lat 43.