Mogiły

JELEC
WALERIA
1816
04.12.1859
#27 Czarny Ostrów
Jelec Walerija
Єлєц Єлець Елец Валерія Валерия 
D. O. M.
Ludwik Jelec
umarł 19 Pa
zdziernika 1860 r.
przeżyłszy lat 61.

Walerija Jelec
umarła 4 Grud
nia. 1859 r. przeżyłszy lat 43.