Mogiły

JASTRZĘBSKI
ANTONI
1869
#27 Czarny Ostrów
Jastrzębski Antoni
Ястшембскі Ястржембський Ястржембский Антоні Антоний Антон
Antoni
Jastrzębski
Dobroć i cnoty
miał
krutko jak
Szczęscie trwał

[...]
[...] lipca 1869