Mogiły

TOMIŁOWSKA
JULIA
#29 Krasiłów
Tomiłowska z D[...]dskich Julja
Томіловска Томіловська Томиловская Юлія Юлия
Tu spoczywaja zwłoki
Jana Elżbiety Walerego
Emilji z DOMARADZKICH
i Julji z D[...]dskich
TOMIŁOWSKICH
[...] prosi o modlitwę [...] dusze