Mogiły

WISZNIEWSKI
JAN
1816
05.10.1891
#29 Krasiłów
Wisznieski Jan
Вішнєвскі Вишневський Вишневский Ян Іван Иван
JAN
WISZNIESKI
um. 5 pazdzier
nika 1891 r.
ż. l. 75
pokój jego
duszy