Mogiły

MASZKOWSKA
HELENA
#31 Antoniny II
Машковская Елена Владиславовна
Машковська Олена Владиславівна
Елена Владиславовна
МАШКОВСКАЯ
Род. 28 ноября 1879 г.
Сконч. 19 февраля 1913 г.
"Да будетъ воля
Твоя яко на небеси
и на земли."