Mogiły

GRODECKI
WIKTOR
1857
11.11.1902
#3 Brahiłów
WIKTOR GRODECKI
ВІКТОР ГРОДЕЦЬКИЙ
Ś. P. WIKTOR GRODECKI ŻYŁ LAT 45 ZMARŁ 11 LISTOPADA 1902 r. NIECH W BOGU SPOCZYWA