Mogiły

Mogiła Nr. 01
26.05.1863
#32 Salicha
Пам‘яті Січневих Повстанців
26 травня 1863 року в Салисі відбулася битва
польсько-українського загону Ружицького
з царським військом. Загинуло біля 400 осіб.
Земляки

Pamięci Powstańców Styczniowych
26 maja 1863 roku w Saliszy odbyła się bitwa
polsko-ukraińskiego oddziału Różyckiego z
carską armią. Zginęło około 400 osób.
Rodacy