Mogiły

LASKOWSKA
TEOFILA
1802
23.07.1867
#33 Sławuta
Laskowska z Pisarskich Teofila
Лясковска з Пісарскіх Лясковська Пісарська Писарська Лясковская Писарская Теофіля Феофила
D. O. M.
Tu spoczywją zwłoki S. P.
Teofili z Pisarskich
LASKOWSKA.
Zyła lat 65 umarła d. 23 Lipca
1867 r.
Prosi o Anioł Pański