Mogiły

LASKOWSKA
MARIA
1854
25.03.1876
#33 Sławuta
Laskowska z Mitraszewskich Marya
 Лясковска з Мітрашевських Лясковська Мітрашевська Митрашевська Митрашевская Марія Мария
TU
SPOCZYWAJĄ ZWŁOKI S.P.
MARYI
Z MITRASZEWSKICH
LASKOWSKIEJ
ŻYŁA LAT 22
UMARŁA D. 25 MARCA
1876 R.